ایران، تبریز، خیابان امام روبروی کوی 13 آبان ساختمان سانیا ، طبقه1
041-33379896  info@asiatechin.ir

رگولاتوری

1-تاریخچه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوری) با استناد به ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي از پیوستگی معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي تاسيس شد. اين سازمان يك نهاد مستقل قانون گذار و نظارتي  در حوزه  ICT است و یکی از مهمترین سازمان های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد،  كه نقش آن رقابتي كردن بازار خدمات مخابراتي، بالا بردن سطح کیفی سرویس ها و ارائه خدمات آنهاست. یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد رونق بخشیدن به فرآیند خصوصي سازی است که به این موضوع در اساسنامه سازمان نیز اشاره شده است.
این سازمان به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان سمت معاون وزير را دارد.


2- اهداف اصلی رگولاتوری
تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری؛
تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیش تر در پذیرش امور تصدی گری؛
حفظ منافع ملی؛
ایجاد رقابت سالم در میان فعالان؛
ریشه کنی فساد؛


3- حقوق مشترکین:

 • مشخصات و نرخ خدمات باید به نحوی مناسب و کامل و بطور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 • مکانی مناسب برای پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان با نشانی دقیق و ساعت کاری مشخص به آگاهی ایشان برسد.
 • دارنده ی پروانه فقط حق ارائه ی خدماتی را دارد که در شرایط دارنده ی پروانه و ضمائم آن قید شده باشد.
 • خدمات قابل ارائه از سوی دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی تعیین شده در پروانه می باشد.
 • دارنده ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب، برای مشترکین است.
 • در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله ی نخست از طریق مذاکره بین طرفین، نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهد شد؛ و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرایط مندرج در پروانه عمل خواهد کرد.
 • در صورتی که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نماید، دارنده پروانه ملزم به استمرار در ارائه ی خدمات می باشد.
 • دارنده ی پروانه موظف است خرابی های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع نماید.
 • ضروری است بین دارندگان پروانه و متقاضیان، قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد مواردی چون نوع و زمان برقراری خدمات، شیوه های دریافت وجه، حل اختلاف و پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز، نیز در متن قرارداد ذکر شود.
 • درخواست خدمات از سوی متقاضیان به هر تعداد بلامانع است.
 • ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز و با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می پذیرد.
 • تبصره : دارنده ی پروانه، مکلف است در جهت ایجاد امکانات فنی برای فراهم آوردن تقاضای مشترکین  کوشش لازم را به عمل آورد.
 • قطع موقت خدمات باید با تکمیل فرم تقاضای قطع، از طرف مشترک، وکیل قانونی وی، استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرائی) و یا هر یک از وراث انجام شود و پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و ورثه، مبنی بر پاسخگویی به مدعی صورت پذیرد .
 • ارائه مجدد خدمات با تقاضا نامه ی کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی و با استناد به اسناد معتبر و ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می شود.

4- موضوع پروانه
این پروانه فقط برای ارائه ی خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا می شود و ارایه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعلام موافقت کتبی اعطا کننده ی پروانه و یا اخذ پروانه جداگانه خواهد بود.
1-4- شرح خدمات:
الف- برقراری ارتباط و انتقال داده ها، به صورت باسیم یا بی سیم، دائم یا موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پایانه های متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه های انتقال داده ها در داخل کشور.
ب- سایر خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب شود، یا مجوز ارایه آن از اعطا کننده پروانه دریافت شده باشد.

تبصره : انجام عملیات حفاری، کانال کشی، نصب دکل به منظور کابل گذاری و نصب تاسیسات مربوطه در فضای عمومی شهری در چارچوب این پروانه ممنوع می باشد. انجام عملیات فوق الذکر به موازات شبکه زیر ساخت کشوری برای تامین ارتباط بین شهری نیز ممنوع بوده و تنها در انحصار دولت می باشد. بدیهی است استفاده از ارتباطات رادیویی تنها پس از اخذ مجوز های لازم در هر مورد امکان پذیر است.


2-4- وظایف دارنده پروانه:
الف- تامین هر نوع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای موارد مذکور در شرح خدمات؛
ب- بهره برداری و نگهداری شبکه ی دارنده پروانه در چارچوب شرح خدمات؛
ج-  ارایه خدمات تعریف شده مطابق با شرایط مندرج در این پروانه؛


تبصره : در اجرای وظایف مندرج در بند ب، دارنده پروانه می تواند اقدام به طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر، تعویض و جابجایی هر نوع دستگاه مخابراتی وابسته در ناحیه خدماتی خود نماید.

 5- تعهدات دارنده پروانه:

 •      فعاليت در چارچوب پروانه و رعايت دقيق تعهدات.
 •      رعايت حقوق مشتري و اجراي دقيق توافق نامه سطح سرويس .(SLA)
 •      استفاده از تجهيزات مجاز و استاندارد.
 •      جلوگيري از هرگونه فعاليت غير مجاز در حوزه ICT.
 •      رعايت دقيق شاخص هاي مرزدار از قبيل فركانس، پهناي باند فركانسي، محدوده جغرافيايي، پهناي باند اينترنت و غيره

 

 

لیست قوانین و مقررات مرتبط با رگولاتوری

ردیف

موضوع

1

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

2

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

3

ماده 61 -62 -70 شورای رقابت

4

ماده 10 قانون مدنی

5

ماده 45 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

6

مجموعه قوانین شرکت مخابرات ایران

7

قانون جرایم رایانه ای

 

لیست مصوبات رگولاتوری

ردیف

مصوبه

1 تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه
2 دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شماره های تلفن همراه
3 اصلاح تبصره 1 بند 6-1 مصوبه شماره 2-222 کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم
4 مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران
5 ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)
6 تعرفه مکالمات بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای ثابت و همراه کشور saint-martin- اصلاح برخی موارد مصوبه 2-153
7 شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
8 تفسیر بند 2-8 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 93/10/21 موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت
9 اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1جلسه شماره 152 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم)
10 اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 190موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای
11 اصلاح جدول شماره 1مصوبه شماره 2 جلسه شماره 176 موضوع تعرفه واگذاری سرشماری های 4و5رقمی استانی و کشوری
12 اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی
13 ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات(SLA) در داخل شبکه زیر ساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP
14 اصلاح تبصره بند 1-3 ماده 3 مصوبه شماره 14 مورخ 1385/5/1کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی
15 سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی
16 اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه
17 تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت
18 لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -2 ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -3 تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره 87 كميسيون براي ارايه خدمات
19 تعرفه اتصال به ابر زیرساخت
20 اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره 113با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی
21 شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت
22 مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکس
23 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت
24 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه
25 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP
26 تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی
27 اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره 181 و زنجیره قیمت خدمات اینترنت
28 دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
29 تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از 2048 کیلوبیت بر ثانیه
30 اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی
31 نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس
32 تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي
33 تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی
34 مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابل
35 تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز
36 اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره 2 جلسه 166 کمیسیون
37 آیین نامه  جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور
38 اصلاحیه مصوبه شماره 90 کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها
39 استفاده از فناوري موسوم به WiFi
40 تعرفه واگذاری سرشماری های 4 و 5 رقمی استانی و کشوری
41 اصلاح بند 2-2ماده 3 آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره 113 مورخ 90/03/22
42 لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -2 ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -3 تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره 87 كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكس
43 دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه
44 تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی
45 تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت
46 تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی
47 تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات
48 تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره 49 و 86 كميسيون
49 پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
50 آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعات
51 تعرفه ارایه خدمات VPLS
52 اصلاح تعرفه مكالمات صادره بين الملل مصوب جلسه شماره 146 كميسيون
53 سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت
54 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL
55 درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP)
56 آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعات
57 تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی
58 تعرفه مكالمات بين الملل صادره از كشور و ترانزيت ترافيك بين الملل
59 تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP
60 بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی
61 تعرفه واگذاری خطوط E1 از سوی مخابرات
62 ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات
63 آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا
64 ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها
65 بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده ها
66 بررسی و تصویب مفررات تامین توزیع و ارایه خدمات اینترنت
67 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر Wi-Fi به صورت برون ساختمانی
68 تعرفه پهنای باند اینترنت برای  سرعت 100 MBPS و بالاتر
69  تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه 2) برای سرعت  100MBPS و بالاتر
70  تعرفه خدمات ابر انتقال (لایه 3) برای سرعت 100MBPS و بالاتر
71 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 238
72 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237